Việt Đức > Sản phẩm >

Phụ kiện cửa đi mở quay


(Việt Đức) - Trong bài viết này xin giới thiệu với Quý khách hàng các hệ phụ kiện cửa đi mở quay: 2 cánh và 1 cánh mở quay

1. Hệ phụ kiện cửa đi 1 cánh mở quay

Cửa đi 1 cánh mở quay sử dụng profile nhôm Xingfa, Hyundai (hệ nhôm 50, hệ nhôm 55) có phụ kiện bao gồm: 

+ Tay nắm
+ Khóa cửa
+ Nắp ốp củ khóa
+ Bản lề
+Tay nắm
+ Bộ truyền động
+ Thanh truyền
+ Vấu khóa

VIỆT ĐỨC - Hệ phụ kiện cho cửa đi 1 cánh mở quay

 

2. Hệ phụ kiện cửa đi 2 cánh mở quay

Cửa đi 2 cánh mở quay sử dụng hệ nhôm có rãnh C có cấu tạo phức tạp hơn cửa đi 1 cánh mở quay ở trên, gồm có:

+ Tay nắm
+ Khóa cửa
+ Lõi khóa 2 đầu chìa
+ Nắp ốp củ khóa
+ Bản lề
+ Thanh nối đa điểm
+ Thanh chốt âm
+ Vấu khóa
+ Khóa cửa
+ Khóa gài cửa
+ Khóa cửa
+ Bản lề

VIỆT ĐỨC - Hệ phụ kiện dành cho cửa đi  2 cánh mở quay

BTV Nhôm Kính Việt Đức

Tag: Cửa đi mở quay |  Cửa đi nhôm kính |  Cửa nhôm kính | Phụ kiện nhôm kính


Sản phẩm liên quan