Việt Đức > Sản phẩm >

Quy trình sản xuất cửa đi mở quay tại nhà máy


(Việt Đức) - Việc lắp ghép cửa nhôm kính đúng kỹ thuật góp phần đảm bảo chất lượng, độ bền cửa trong quá trình sử dụng. Vì vậy, việc gia công cửa tại Nhà máy cần phải đảm bảo đúng, đủ quy trình các bước như sau

1. Lắp ghép khung bao cửa đi

Chi tiết các bước lắp ghép khung bao cửa đi

VIỆT ĐỨC - Chi tiết các bước lắp ghép khung bao cửa đi mở quay nhôm kính
 

 Hình ảnh gia công lắp ghép khung bao tại Xưởng sản xuất:

VIỆT ĐỨC - Hình ảnh gia công, lắp ghép khung bao tại xưởng sản xuất

2. Lắp ghép cánh cửa đi

Chi tiết các bước lắp ghép cánh cửa đi

VIỆT ĐỨC - Các bước lắp ghép cánh cửa đi mở quay
 

Hình ảnh mô tả các bước lắp ghép cánh cửa đi:

VIỆT ĐỨC - Hình ảnh mô tả các bước lắp ghép cánh cửa đi

Thu Thảo - BTV Nhôm Kính Việt Đức

Tag: Cửa đi mở quay | Cửa đi nhôm kính | Cửa nhôm kính


Sản phẩm liên quan