Việt Đức > Sản phẩm >

Râu bắt kính - Flat cap routel


(Việt Đức) - Râu bắt kính/ Chấu bắt kính Việt Đức cung cấp là sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế. Râu bắt kính được sản xuất bằng Inox 316, 304. Râu kính thường đi với chân nhện Spider lắp ghép cho mặt dựng kính của các trung tâm thương mại, showroom...kết hợp với kính temper.

Việt Đức - Râu bắt kính

Việt Đức - râu bắt kính

BTV Nhôm Kính Việt Đức

Tag: Flat cap | Flat cap routel | Râu bắt kính | Chấu bắt kính | Phụ kiện Spider | Phụ kiện mặt dựng kính | 


Sản phẩm liên quan