Việt Đức > News >

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)


(Việt Đức) - Công trình: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Địa điểm: 77 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Chủ đầu tư: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

Các hạng mục nhôm kính do Việt Đức cung cấp vật tư và thi công:

- Vách kính mặt tiền.

- Cửa nhôm kính.

- Cửa tự động

  VIỆT ĐỨC - Hình ảnh mặt dựng kính ngân hàng SHB Việt Đức thi công  

   Việt Đức - Mặt dựng kính nhìn từ dưới chân Ngân hàng SHB   

Hình ảnh dự án đã hoàn thành

BTV Nhôm Kính Việt Đức