Việt Đức > News >

Những tòa nhà cao nhất thế giới


(Việt Đức) - Nhân sự kiện tòa nhà cao nhất thế giới - Burj Dubai ra mắt, Telegraph đã điểm lại các công trình chọc trời trên thế giới. Thật tình cờ các tòa nhà được điểm đều được bao bọc bởi kính độc đáo và hiện đại.

Việt Đức - Tòa nhà Burj Dubai Tower

 

Tòa nhà Burj Dubai không chỉ là tòa nhà cao nhất thế giới, nó còn cao hơn tòa nhà cao nhất trước đó hơn 300 mét. Với chiều cao 828 mét, Burj Dubai bằng chiều cao tổng cộng của tòa nhà cao nhất trước đó là Taipei 101 của Đài Loan với một tháp Eiffel đặt thêm trên đỉnh.

Việt Đức - Tòa nhà Taipei 101

Taipei101 của Đài Loan là tòa nhà cao nhất thế giới khi hoàn thiện xong năm 2004. Nó cao 509 mét và có 101 tầng.

Việt Đức - Tòa nhà Trung tâm tài chính Thượng Hải

Trung tâm tài chính Thượng Hải (trái) và tháp Jin Mao (phải) của Trung Quốc lần lượt là tòa nhà cao thứ ba và thứ chín của thế giới hiện nay. Tòa nhà bên trái cao 492 mét, 101 tầng, chứa những phòng khách sạn cao nhất thế giới.

Việt Đức - Tòa nhà Tháp ICC Hong Kong

 Trung tâm thương mại quốc tế hay tháp ICC ở Hong Kong có 118 tầng và cao 484 mét.

Việt Đức - Tòa nhà Tháp đôi

Tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur, Malaysia cao 452 mét và có 88 tầng, cao thứ năm thế giới.

Việt Đức - Tòa nhà Willis của Chicago

Tháp Willis của Chicago, Mỹ là tòa nhà cao nhất thế giới ở bán cầu Tây, có độ cao 442 mét.

Việt Đức - Tòa nhà Thành phố của những thủ đô

"Thành phố của những thủ đô" ở Matxcova, Nga là tòa nhà cao nhất châu Âu, có chiều cao xấp xỉ 300 mét.


BTV Nhôm Kính Việt Đức (St Internet.)