Việt Đức > News >

Video lắp dựng Hệ mặt dựng Unitized


(Việt Đức) - Để rõ hơn về cách lắp dựng hệ mặt dựng Unitized Quý khách hàng nên xem thêm các tin:

- Tổng quan hệ mặt dựng Unitized

- Quy trình thi công lắp dựng mặt dựng Unitized

Video lắp dựng:

Chúng tôi tin rằng video trong bài viết này sẽ giúp Quý khách hàng một phần nào hình dung về quá trình thi công về hệ mặt dựng Unitized.

BTV Nhôm Kính Việt Đức (St)