1

Việt Đức > Tin dự án >

Trụ sở Công ty TNHH Tin học Mai Hoàng


(Việt Đức) - Công trình: Trụ sở Công ty TNHH Tin học Mai Hoàng.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tin học Mai Hoàng

Địa điểm: 29 Bà Triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Hạng mục: Cửa nhôm kính.

Hình ảnh công trình:

 VIỆT ĐỨC - Trung tâm tin học Mai Hoàng 

  VIỆT ĐỨC - Trung tâm tin học mai Mai Hoàng phần khối đế  

Công trình thi công và hoàn thiện năm 2009

BTV Nhôm Kính Việt Đức