Glass Curtain Wall

 • Quy trình thi công lắp dựng Hệ mặt dựng Stick tại công trình

  (Việt Đức) - Việt Đức thực hiện việc thi công lắp dựng hệ thống mặt dựng kính theo quy trình riêng đối với từng hệ mặt dựng. Hệ mặt dựng Stick là hệ thống mặt dựng nhôm kính được lắp đặt theo nguyên tắc khung nhôm lắp trước và kính lắp sau.

  Detail
 • Quy trình lắp đặt mặt dựng Unitized

  (Việt Đức) - Mặt dựng kính Unitized sử dụng tốt nhất cho công trình có mặt ngoài đồng nhất và các tầng có chiều cao như nhau.

  Detail
 • Glass curtain wall

  (Việt Đức) - Trong vòng hai mươi năm trở lại đây, hệ thống mặt dựng kính trong các dự án nhà cao tầng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Giá thành của hệ thống mặt dựng có thể lên tới 20% tổng giá thành xây dựng của một công trình cao tầng. Hệ thống mặt dựng nhôm kính thường là kết cấu bao che của công trình.

  Detail
 • Tổng quan kết cấu mặt dựng nhôm kính

  (Việt Đức) - Hệ thống mặt dựng là kết cấu bao che của công trình, là một trong những bộ phận quan trọng nhất của nhà cao tầng và ngày càng quan trọng hơn xét trên các mặt như: công năng, thẩm mỹ, giá thành. Riêng về mặt kinh tế, giá thành của hệ thống mặt dựng có thể lên tới 20% tổng giá thành xây dựng của một công trình cao tầng

  Detail
 • Curtain Wall Semi Unitized

  (Việt Đức) - Mặt dựng kính Semi (còn gọi là hệ mặt dựng bán lắp ghép semi - unitized hay hệ mặt dựng Hybrid) thường được sử dụng cho những tòa nhà mà khoảng cách giữa các tầng là lớn.

  Detail
 • Spider Curtain Wall

  (Việt Đức) - Mặt dựng tường kính hệ Spider là một trong những phương pháp hệ thống tường kính không khung chủ yếu chỉ dùng các chốt giữ kính.

  Detail