• Spider Curtain Wall

    (Việt Đức) - Mặt dựng tường kính hệ Spider là một trong những phương pháp hệ thống tường kính không khung chủ yếu chỉ dùng các chốt giữ kính.

    Detail