Lam chớp hình đầu đạn

  • Lam chắn nắng đầu đạn

    (Việt Đức) - Hệ lam chắn nắng có hình dạng đầu viên đạn, gồm các thanh chớp có nhiều thành phần, thanh đế giữa chạy dài dọc các lam liên kết vào các hệ kết cấu đỡ có sẵn hoặc lắp thêm theo chiều dọc bằng vít tự khoan tiêu chuẩn.

    Xem chi tiết
  • Hệ lam chắn nắng hình đầu đạn

    (Việt Đức) - Hệ lam chắn nắng hình đầu đạn Việt Đức gồm các thanh chớp có nhiều thành phần, thanh đế giữa chạy dài dọc louvers liên kết vào các hệ kết cấu đỡ có sẵn (suppting flame )...

    Xem chi tiết