Lam chớp hình vuông, chữ nhật

  • Lam chắn nắng hình chữ nhật - hình vuông

    (Việt Đức) - Lam chắn nắng hình chữ nhật (hình vuông): Là hệ chắn nắng có dạng hình chữ nhật (hình vuông), gồm các thanh chớp có nhiều thành phần, thanh đế giữa chạy dài dọc các lam liên kết vào các hệ kết cấu đỡ có sẵn (suppting flame ) hoặc lắp thêm theo chiều dọc bằng vít tự khoan tiêu chuẩn (screws).

    Xem chi tiết