• Cửa sổ nhôm kính mở lùa, mở trượt

    (Việt Đức) - Cửa sổ nhôm kính mở trượt / lùa là loại cửa sổ được mở bằng các ray trượt, có từ 1 đến 3 ray, từ 2 đến 6 cánh. Loại cửa phù hợp cho việc tiết kiệm không gian mở. Các loại cửa sổ mở lùa có góc mở rộng nên thích hợp để đón nhiều gió cho ngôi nhà.

    Detail