Tư cách pháp nhân

  • TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

    Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu ĐTTM & XD Việt Đức (Viết tắt là VIETDUC BIMEX.,JSC) là doanh nghiệp thành lập theo hình thức Công ty Cổ phần hoạt động tuân thủ theo luật doanh nghiệp do Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ VIII năm 2005.

    Chi tiết