Lam chắn nắng đầu đạn

Đăng vào lúc 02/12/2019

(Việt Đức) - Tổng quan về lam chắn nắng đầu đạn

Hệ lam chắn nắng có hình dạng đầu viên đạn, gồm các thanh chớp có nhiều thành phần, thanh đế giữa chạy dài dọc các lam liên kết vào các hệ kết cấu đỡ có sẵn hoặc lắp thêm theo chiều dọc bằng vít tự khoan tiêu chuẩn.

1. Cấu tạo của lam chắn nắng đầu đạn:

2. Quy cách lắp đặt lam chắn nắng đầu đạn

-   Lam chắn nắng hình đầu đạn có thể lắp đặt theo nhiều cách: treo ngược, nằm ngang, dựng đứng.

-   Chiều dài mỗi thanh lam đầu đạn ≤ 6000mm.

-   Khả năng vượt nhịp giữa các lam lớn: ≤ 3000mm.

-   Khoảng cách tối đa giữa cơ cấu đỡ ở các hình thức lắp đặt khác nhau sẽ khác nhau:

        + Đối với hệ lam đầu đạn treo ngược khoảng cách tối đa của cơ cấu đỡ: 1000mm.

        + Đối với hệ lam đầu đạn nằm ngang và dựng đứng khoảng cách tối đa của cơ cấu đỡ: 2.500mm.

-   Khoảng cách lắp đặt giữa các lam có thể thay đổi tùy theo yêu cầu khách hàng, có thể: 100mm, 150mm, 200mm.

 

BTV Nhôm kính Việt Đức

Tag:  Lam chắn nắng hình đầu đạn | Lam nhôm đầu đạn | Lam hình đầu đạn | Lam nhôm hình đầu đạn

Đối tác